Naar hoofdinhoud Naar hoofdmenu Naar archief en link menu Naar zoeken

Toegankelijkheidsraad steeds vaker al in een vroeg stadium betrokken

Koos Graniewski

De Toegankelijkheidsraad Zoetermeer (TR) heeft als missie om Zoetermeer zo toegankelijk mogelijk te maken voor inwoners of bezoekers met een beperking. Zij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. In de raad zitten inwoners met ervaringskennis. Koos Graniewski vertegenwoordigt binnen de TR de categorie ‘kwetsbare ouderen’.

‘Vanuit de Jury Toegankelijkheidsprijs werd ik tot lid van de TR benoemd’, vertelt hij. ‘Daarbij kan ik mijn kennis en ervaring als jurist en bestuurskundige inbrengen. Met de achterban onderhoud ik nauw contact. Graniewski merkt dat de Toegankelijkheidsraad steeds vaker al in een vroeg stadium betrokken wordt. ‘In het verleden werden we soms pas aan het eind betrokken als iets al uitgevoerd was. Gelukkig is dat nu anders.’ Zo werd de TR direct vanaf het begin al betrokken bij de plannen voor het nieuwe zwembad. Met goed resultaat. ‘Het nieuwe zwembad wordt een van de eerste zwembaden in Nederland met een aparte wachtruimte voor hulphonden’, vertelt Graniewski enthousiast.

Wonen

Ook wonen is een hot item voor de TR. ‘We zouden graag zien dat alle nieuw te bouwen woningen levensloopbestendig worden gemaakt. Dat is altijd voordeliger dan aanpassingen achteraf.’ Ook zouden er wat de TR betreft meer sociale woningen gebouwd mogen worden. ‘Samen met woningcorporaties kijken we naar mogelijkheden om de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen, waarbij ouderen hun inmiddels te grote eengezinswoning beschikbaar stellen aan jonge gezinnen. Een knelpunt is momenteel dat als een oudere zijn woning verruilt voor een appartement, hij kleiner gaat wonen maar meer moet betalen. Dat werkt niet. Een oplossing is om bij het beschikbaar stellen van een eengezinswoning de huur te bevriezen, maar beter is het om nu al meer woningen voor ouderen te bouwen. Zo is er grote behoefte aan betaalbare appartementen. Ouderen willen wel kleiner wonen, maar toch willen zij vaak alsnog beschikken over tenminste 3 kamers: een woonkamer, slaapkamer en studeer/logeerkamer.’

Verbeteringen

De TR trekt regelmatig de wijken in om te kijken naar verbeteringen. Als u zelf iets opmerkt kunt u dit doorgeven aan de Toegankelijkheidsraad. De contactgegevens vindt u hier.