Naar hoofdinhoud Naar hoofdmenu Naar archief en link menu Naar zoeken

Koos Graniewski

Koos Graniewski

Vanuit de Jury Toegankelijkheidsprijs werd ik tot lid van de TR benoemd. Ik vertegenwoordig daarbij de categorie ‘kwetsbare ouderen’. Daarbij kan ik mijn kennis en ervaring als jurist en bestuurskundige inbrengen. Met de achterban onderhoud ik nauw contact, onder meer via mijn voorzitterschap van de Algemene Ouderenvereniging Zoetermeer e.o. (AOVZ), als voorzitter van de Stichting OSO, het samenwerkingsverband van de ouderenbonden KBOZ, AOVZ en PCOB en als secretaris van de landelijke Federatie van Algemene Seniorenverenigingen.

Schalk Bontenbal

Schalk Bontenbal

Als bouwkundige en geboren en getogen Zoetermeerder ben is sterk betrokken bij de Zoetermeerse gemeenschap en kan mijn kennis en ervaring inzetten om mede bewoners met beperkingen te helpen hun leefomgeving te optimaliseren zodat zij, net als ieder ander, mee kunnen doen in onze maatschappij. Ook in Zoetermeer valt nog veel te verbeteren maar het gaat gelukkig de goede kant op.

Erica Wouterloot

Erica Wouterloot

Sinds 1986 woon ik in Zoetermeer. Oorspronkelijk kom ik uit de gezondheidszorg., heb jaren als IC-verpleegkundige gewerkt. Al ruim 30 jaar verplaats ik mij, in een elektrische rolstoel. Ik word in het dagelijks leven begeleid door mijn hulphond. Mijn streven is toegankelijkheid op het netvlies van iedereen te krijgen, waardoor het vanzelfsprekend is dat je met welke beperking dan ook mee kunt doen in onze maatschappij, zonder enige beperking in toegankelijkheid te ervaren.

Isabella Willems

Isabella Willems

Ik zit in de TR raad omdat ik me wil inzetten voor mensen met een beperking. Ik ben zelf visueel gehandicapt  en heb een blindengeleidehond.

Aleidus Aalderink

Aleidus Aalderink

Al van kleins af aan ben ik doof en kon ik nauwelijks geluid waarnemen. Inmiddels kan ik dankzij een implantaat wel woorden verstaan, iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden! Ik vind het belangrijk dat iedereen als volwaardig burger wordt behandeld en de juiste ondersteuningsmiddelen krijgt om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen.

Als ervaringsdeskundige wil ik hier aan bijdragen door het geven van advies en ondersteuning. Zo ben ik betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Welzijn Doven Zoetermeer. Nu zet ik mijn ervaringskennis met plezier in als lid van de Toegankelijkheidsraad.

Theo Baijer

Theo Baijer

Ik ben al sinds 1963 actief bij organisaties van en voor blinden en slechtzienden. Sinds de start van de Zoetermeerse Toegankelijkheidsraad ben ik als lid actief en vertegenwoordig ik de belangen van de groep visueel- en visueel auditief beperkten hierin. Daarnaast geef ik voorlichting op basisscholen in Leidschendam en Voorburg over het leven met een beperking. En elke 1e dinsdag van de maand tussen 13:30- 14:00 uur vindt u mij in het Forum (Stadhuisplein 1) hier houd ik spreekuur en kan iedereen terecht met allerlei vragen over slechtziendheid/ blindheid terecht alleen het medische is voorbehouden aan de oogarts.

Hans Lindeboom

Hans Lindeboom

Als voorzitter bundel ik de kennis en de kundigheid van de leden van de Toegankelijkheidsraad met hun diverse achtergronden, tot een zo optimaal resultaat. Door middel van het leggen van contacten met diverse instellingen, instanties en personen in Zoetermeer tracht ik bovendien de betekenis van toegankelijkheid zo breed mogelijk in onze samenleving te verspreiden.  Mijn jarenlange bestuurlijke en ambtelijke achtergrond op diverse terreinen waaronder de sociale zekerheid en werkervaring als arbeidsdeskundige, ondersteunt mij daarbij.